Vào đêm 17/05/2018, Phạm Trần Gia Group đã tài trợ trang điểm và hair stylish cho BST “Paris-Ho Chi Minh Elegance” của thương hiệu Jacques Rostaing Accessories.

Cùng xem lại hình ảnh Bộ Sưu tập thông qua fanpage của SLA Paris bạn nhé:

Hoạt động: Đêm Gala Dinner Opening – Eurosphere 2018

Địa điểm: Khách sạn Reverie – Nguyễn Huệ

Thời gian: 18h00 ngày 17/05/2018